Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã An Thạnh Trung, Chợ Mới, An Giang